ПРОДУКТИ / КЕРЕМИДИ

Орнамент LUX

Единично тегло:3,05 kg
Дължина:415 mm
Широчина:260 mm
Покривна дължина:cca. 35,8 cm
Покривна широчина:cca. 21,9 cm
Брой /м2:12,5 +/- 2%
Стъпка на летвите:35,5 cm
Твърдост на огъване:2,01 kN
Минимален наклон на покрива:20°
SRPS EN 1304:2005
Uklapa se sa modelom Kontinental Lux