ПРОДУКТИ / КЕРАМИЧНИ БЛОКОВЕ

Керамичните блокове за зидане и междуетажни конструкции се произвеждат във фабриките ИГМ МЛАДОСТ-РАД Власотинце и ИГМ МЛАДОСТ-ТМП Мала Плана. Благодарение на големите инвестиции и влагания в нови съоръжения и технология, от вече добре известната и качествена суровина са получени продукти - различни видове и с различни размери, които дават възможност за съвременно строителство, подразбиращо:

  • Икономично и бързо строене,
  • Добра звукова изолация, която ви дава спокойно и приятно боравене,
  • Добра твърдост на огъване,
  • Натурален и екологичен продукт,
  • Екологичната технология осигурява защита на околната среда,
  • Добро акумулиране на топлина
  • Пожароотпорност,
  • Непрекъснат вътрешен контрол на качеството в лабораториите на нашите фабрики, всички продукти притежават сертификати за качество, издадени от европейски признати институти. Също така, всички продукти притежават знака СЕ (Директива на ЕС за строителни продукти 89/106/ЕЕС), издаден от CIES на института в Стара Загора, България, който е упълномощено тяло от страна на ЕС за тестване и сертифициране на продукти по стандартите на ЕС.