Proizvodi / Blokovi

Blok 5

Opis proizvoda:BLOK SA HORIZONTALNIM ŠUPLJINAMA
Dimenzije:190 x 250 x 190     4,6 NF
Masa (težina):5,8 kg
Pritisna čvrstoća:40 daN/cm2
Komada na 1 m2 zida / zid 250mm:25
Komada na 1m3: 110
Upotreba:za nenoseće zidove
Broj komada na paleti/težina palete:160/933 kg
Proizvođač:"Mladost - TMP" Mala Plana

"Mladost - RAD" Vlasotince