Proizvodi / Blokovi

Blok 4-8

Opis proizvoda:BLOK SA HORIZONTALNIM ŠUPLJINAMA
Dimenzije:250 x 250 x 120     3,9NF
Masa (težina):4,3 kg
Pritisna čvrstoća:40 daN/cm2
Komada na 1 m2 zida / zid 120mm:28
Komada na 1m3: 133
Upotreba:za nenoseće i pregradne zidove
Broj komada na paleti/težina palete:224 / 968 kg
Proizvođač:"Mladost - TMP" Mala Plana