PRODUKTET / TJEGULLAT

KULMAR TREKËNDSH

Përdoret në vendin ku takohen tri pjesët e çatisë