PRODUKTET / TJEGULLAT

Tjegull ventiluese

Pesha e një copë:cca. 3,2 kg
Gjatësia:415 mm
Gjerësia:260 mm
Distanca mes hatullave:35,5 cm
Pjerrtësia minimale e çatisë:20°
Përdorimi:
Ventilimi i çatisë dhe në parandalimin e kondensimit
Montimi:nga dy Tjegulla ventiluese në mes të çdo dy
brirëve në rreshtin e dytë dhe të parafundit të sipër-
faqes së çatisë