PRODUKTET / TJEGULLAT

MBROJTSIT E BORES

Pesha e një copë:cca. 3,3 kg
Gjatësia:415 mm
Gjerësia:260 mm
Gjatësia që mbulon:cca. 35,8 cm
Gjerësia që mbulon:cca. 21,9 cm
Distanca mes hatullave:35,5 cm
Pjerrtësia minimale e çatisë:20°
Përdorimi:parandalimin rrëshqitjeve të pakontrolluara
të shtresave të dëborës nga çatia
Montimi:numri dhe shpërndarja e borëmbajtësve në
varësi nga zonat klimatike dhe këndi i çatisë