PRODUKTET / TJEGULLAT

Kontinental LUX

Pesha e një copë:cca. 3,15 kg
Gjatësia:415 mm
Gjerësia:260 mm
Gjatësia që mbulon:cca. 35,8 cm
Gjerësia që mbulon:cca. 21,8 cm
Për 1m2 nevojiten:12,5 +/- 2%
Distanca mes hatullave:35,5 cm
Tjegulla mund të bartë:1,85 kN
Pjerrtësia minimale e çatisë:20°
SRPS EN 1304:2005