PRODUKTET / BLLOKAT

Kanalore

BLLOK SOLETE PËR NDARJEN E KATEVE245 x 115 x 40     0.8 NF
Pesha:1,1 kg
Kapaciteti mbajtës:1,7 kN
Copë për 1m gjatësi4
Copë në 1m3880
Përdorimi:Për fert trajë të parafabrikuara për konstruksionet e tavaneve
Numri i copëve në paletë/pesha e paletës:960/1,061 kg