PRODUKTET / BLLOKAT

Fert 14

BLLOK SOLETE PËR NDARJEN E KATEVE245 x 275 x 140     5 NF
Pesha:6,5 kg
Kapaciteti mbajtës:5,10 kN
Copë për 1m2 soletë:14
Copë në 1m390
Përdorimi:Për ndarjen e konstruksioneve ndër-mjet kateve
Numri i copëve në paletë/pesha e paletës:156/1,019 kg